ໜ້າຫຼັກໝູ່ມັກກິນທັງໝົດ

kimmi-kim
🍣🍥🥢I love to eat 🥢🍜 
16   70   388  
chris
Yoosai dev - coding and eating 
39   60   191  
yoosai
​ 😋🍲🥣🥗🍿🍱🥐🌶️🥬🍜🦀🦞 
18   41   15  
yoosai-la-facebook-group
ຝາກຮ້ານ ແລະ ຂາຍອາຫານ ໃນກຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ. 
81   4   0  
salomon
 
0   1   0  
noy-noy
 
0   0   0