HomeLaosChampasakPakseRestaurants

Khaopiek Khao Kheaungnai Phonxay

(1 review) • ₭₭

One of the oldest and delicious rice porridge in Pakse, opened since 1975.

Recommended menu: khao piek khaoYour review


Members Reviews

ຖ້າບໍ່ຕິເລື່ອງລາຄາ ແນະນໍາໃຫ້ລອງ. ຮ້ານນີ້ບອກໂລດແຊບຢ່າງແຮງ ຖືກໃຈຂ້ອຍ ເຂົ້າປຽກແບບຕົ້ມອີຫລີ່ ເມັດເຂົ້າພຸງາມກຳລັງດີ ເຄື່ອງໃນບໍ່ເຫມັນບໍ່ຫຍາບ ອົ່ວເລືອດເວລາຫຍໍ້າຫອມຜັກແຜວ ບໍ່ມີກິ່ນຄາວ ມີຫນ້າແດງ ແລະ ຂາວ, ນ້ຳຊາຮ້ານເພິ່ນຍັງແຊບເດີ ບໍ່ຂົມແຕ່ຫອມຊາ ມັກແຮງແມ່ນທຸກຢ່າງສະອາດ ຮູ້ສຶກປອດໄພເວລາກິນ, ຂ້ອຍກິນມາແຕ່ລຸ້ນແມ່ ຈົນຮອດປະຈຸບັນລຸ້ນລູກ ຕ້ອງລອງເດີ

See also

 
The URL has been copied in your clipboard.