HomeLaosVientiane CapitalXaysethaRestaurants

ເຂົ້າປຽກປາປາກເຊ

(0 review) • ₭

ແນະນຳຮ້ານເຂົ້າປຽກປາທີ່ເຮັດຈາກປານໍ້າຂອງແທ້ ເຂົ້າປຽກຈະເລືອກໃສ່ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທັງ ເນື້ອປານໍ້າຂອງ,ຊີ້ນໄກ່ລາດ,ຢໍ່ໝູ, ແລະ ທະເລ ມີທັງເສັ້ນເຂົ້າປຽກແລະເສັ້ນໝີ່ເຫຼືອງ ຈຸດເດັ່ນຂອງເພິ່ນແມ່ນນໍ້າຊຸບຫອມນົວດີ ເຂົ້າປຽກເລີ້ມຕົ້ນຖ້ວຍລະ 35,000ກີບ ທຸກໆໂຕະຈະມີສົ້ມຫມູວາງໃວ້ໃຫ້ໃຜຢາກລອງ ລາຄາອັນລະ 7,000 ກີບເດີ້

Recommended menu: khao piek pa, khao piekYour review


See also

 
The URL has been copied in your clipboard.