HomeLaosOudomxayXayRestaurants

Toukta bakery & cafe

(0 review) • ₭₭

ເປັນຮ້ານເບເກີຣີ່ນ້ອງໃຫມ່, ທີ່ຫາກະເປີດໄດ້ບໍ່ດົນ. ແຕ່ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ບັນຍາກາດຮ້ານ ແລະ ອາຫານຄືດີທຸກຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ໄປເຊັກອິນລະນ່າ.

Recommended menu: chocolate cake, coffeeYour review


See also

 
The URL has been copied in your clipboard.