AccueilLaosVientiane CapitaleSisattanakRestaurants

ຮ້ານອາຫານ ສະເຫວີຍ Thai-Lao Cuisine

(0 avis) • ₭₭

ຮ້ານອາຫານລາວ-ອາຫານໄທ ທີ່ມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍຣົດຊາດ ອາຫານແຊບບັນຍາກາດດີ ມີທັງອາຫານພື້ນບ້ານແບບລາວໆ ແລະ ແບບໄທໃຫ້ໄດ້ລອງຊິມ ມີທັງເມນູແບບເຂົ້າເປັນຈານ ແລະ ເປັນເມນູອາຫານຫຼັກກິນກັບເຂົ້າ ມີທັງອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ຫາກິນໄດ້ຍາກ ແລະ ອາຫານແບບ fusion ນຳ ມີທັງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງຫວານ ເໝາະກັບມານັ່ງກິນເຂົ້າກັບຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກ 😋Votre avis


Voir aussi

 
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.